Friday, August 3, 2012

Novi spot o Beogradu

Pogledajte spot o Beogradu
napravljen za potrebe organizacije 10. Kongresa
Evro-Afričke organizacije hirurga,
koji se održava u Beogradu 2013. godine: 


No comments:

Post a Comment